aktualizacja: 2017/10/12

Zajęcia rehabilitacyjne

klockoterapia_4.jpg

Klockoterapia

Do zajęć rehabilitacyjnych została wprowadzona Klockoterapia. Sprawdza się doskonale, jako zajęcia doskonalące sprawność manualną, kreatywność, ale nade wszystko integrujące grupę, uczące współpracy. Wykorzystywane są klocki Lego, klocki magnetyczne oraz drewniane typu Jenga.

 

 

klockoterapia_1.jpg klockoterapia_2.jpg klockoterapia_3.jpg klockoterapia_5.jpg
Justyna i Dominika - konstruktorki budowli.jpg

Justyna i Dominika

"Ruch jest drzwiami do uczenia się."   Paul Denison

Zajęcia rehabilitacyjne są podporządkowane realizacji celu głównego, czyli wspomaganiu procesu rehabilitacji prowadzonej poza szkołą poprzez działania zmierzające do uzyskania możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, pozwalającej na osiągnięcie niezależności oraz czynny udział w życiu społecznym.
W przypadku uczniów z wadami postawy celem nadrzędnym zajęć jest wyrobienie nawyku prawidłowej postawy na podstawie przywróconych prawidłowych warunków anatomicznych.
Zajęcia są dostosowane do zaleceń lekarskich, potrzeb ucznia oraz jego samopoczucia w danym dniu. W pracy nad poprawą ogólnej sprawności uczniów uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne i gimnastykę korekcyjną jest realizowany jako równie ważny cel wychowawczy, jakim jest wzmocnienie wiary ucznia we własne możliwości poprzez wydobywanie mocnych stron i zachęcanie do rozwoju. W tym celu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych Start.
Dla urozmaicenia ćwiczeń poprawiających sprawność manualną i koordynację ruchową filcujemy, szydełkujemy i szyjemy. Zajęcia te oprócz poprawy sprawności rąk rozwijają wyobraźnię i twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudzają także rozwój umysłowy i emocjonalny.
Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przy odpowiednio dobranej muzyce oraz w otoczeniu zapachu olejków eterycznych.

Prowadząca mgr Ewa Wasążnik
rehabilitacja_1.jpg rehabilitacja_2.jpg rehabilitacja_3.jpg rehabilitacja_4.jpg rehabilitacja_5.jpg