aktualizacja: 2017/10/21

Samorząd Uczniowski 2017/2018

Samorząd wybrany!

Idea samorządności uczniowskiej polega na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu przez nią tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

 

W czerwcu 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Od 1 września 2017 roku funkcję przewodniczącej pełni uczennica klasy III b Irmina Skrzecz. Na wrześniowym zebraniu samorządu wybraliśmy zarząd. Zastępcą przewodniczącej zostały Aleksandra Iwanowska z klasy II f i Alicja Augustyniak z klasy III c, na sekretarza wybrano Lidię Jakubowską z IIIb, Julię Głuchowską III f i Patrycje Sandurską z II b, skarbnikiem samorządu została Julia Biernacka z IIc i Łukasz Skiba z klasy IIf. Funkcję łączników z przewodniczącymi klas będą piastowali – Anna Roguska z klasy IIa, Jakub Bogatek IIg, Alicja Wyczółkowska z IIIb i Miłosz Abramczyk z IIIa.

Główne zadania samorządu uczniowskiego

  • Rozwijanie samorządności, kreatywności i aktywności wśród uczniów
  • Integracja środowiska szkolnego
  • Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły
  • Dbanie o bezpieczeństwo ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach i we wszystkich salach lekcyjnych
  • Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, charytatywnej oraz rozrywkowej
  • Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów
samorzad2017.JPG