aktualizacja: 2017/06/08

Poloniści w „Trójce”

Zespół nauczycieli języka polskiego w naszej szkole tworzy pięć pań: Barbara Biarda, Edyta Burska, Ewa Goś, Beata Krzyszczak oraz Dorota Gajewska-przewodnicząca zespołu.
Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki. Oprócz codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej przygotowujemy uroczystości szkolne i pozaszkolne, organizujemy konkursy ortograficzne, poetyckie, prozatorskie, teatralne, polonistyczne na szczeblu szkolnym. Nasi podopieczni biorą udział w miejskich, rejonowych i wojewódzkich etapach konkursów tj. Dyktando Siedleckie, Konkurs Recytatorski „Między wierszami” oraz „Słowo – Dar i Tajemnica”, konkurs literacki „Każdy siedlczanin ma jakąś pasję…”, Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, kuratoryjny konkurs polonistyczny, gdzie zajmują wysokie miejsca. Współpracujemy też ze środowiskiem lokalnym – przedszkolami Miejskie Przedszkole nr 4 oraz z ośrodkami kultury, teatrami – Wrocławski Teatr „ Artenes”, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, Teatr Lektur Szkolnych z Warszawy, Scena Teatralna Miasta Siedlce, bibliotekami – Miejska Biblioteka Publiczna, wydawnictwami – WSiP, Seneka, GWO.
Zachęcamy młodych ludzi, by nie tylko poznawali swój język ojczysty, ale świadomie i aktywnie uczestniczyli w szeroko rozumianym życiu kulturalnym naszego miasta, regionu i kraju.

Dzień otwarty w naszej szkole – relacja polonistów

We wtorek 28.02.2017r. naszą szkołę odwiedzili rodzice i uczniowie klas III i klas VI z siedleckich szkół podstawowych. Celem wizyty było „zapoznanie się” z placówką oświatową.
Goście mogli porozmawiać z kadrą pedagogiczną, obejrzeć pracownie szkolne, zdobyć informacje o zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele języka polskiego przygotowali na tę okazję wystawkę zawierającą informacje dotyczące sukcesów naszych uczniów w wielu różnorodnych konkursach polonistycznych i artystycznych. Przeprowadziliśmy też wstępny „nabór” do koła teatralnego „Lunatyk”. Młodzi goście mieli okazję wystąpić na przygotowanej dla nich „ scenie” . Jedni recytowali wiersze, inni śpiewali, a nawet wykonali układ choreograficzny w towarzystwie starszych kolegów. Niektórym tak spodobała się zabawa, że próbowali swoich sił wokalnych czy tanecznych kilka razy. Być może zachętą do takiej aktywności była mała słodka niespodzianka. Niewątpliwie wśród występujących są kandydaci na artystów.
Spotkanie z uczniami i ich rodzicami było okazją do sympatycznej rozmowy, poznania zainteresowań dzieci. Z niektórymi na pewno spotkamy się już we wrześniu.